Vlaanderen steunt LGBTQI+ rechten

  • 17 mei 2022

Vandaag is de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT). Om onze steun voor de lgbtqi+-gemeenschap te tonen, wappert de regenboogvlag aan de gebouwen van de Vlaamse overheid en op verschillende diplomatieke posten van Vlaanderen in het buitenland. 

Op 17 mei 1990 schrapte de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Daarom koos de holebi- en transgendergemeenschap 17 mei als datum voor IDAHOT. In 130 landen worden er acties op touw gezet. Daar zijn 37 landen bij waar homoseksualiteit vandaag nog illegaal is. ‘Our bodies our lives our rights’ is het internationale thema van IDAHOT 2022.

In internationale vergelijkingen doet België het goed als het om lgbtqi+-rechten gaat. Ons land staat derde op de ‘Rainbow Europe index 2022’ van ILGA, de Europese koepel van lgbtqi+-organisaties. Die rangschikking geeft aan in welke mate landen rekening houden met de rechten van lgbtqi+-personen in hun wetgeving en beleid. Vlaanderen is in ruime mate mee verantwoordelijk voor die goede score.

Helaas krijgen lgbtqi+-personen ook bij ons nog te maken met discriminatie en zelfs met geweld. Om een beter zicht te krijgen op de situatie laat de Vlaamse overheid een onderzoek uitvoeren bij lgbtqi+-personen naar hun ervaringen met geweld. De resultaten zullen eind 2022 bekend zijn. 

De Vlaamse overheid steunt verschillende projecten in binnen- en buitenland. In Vlaanderen financiert ze bijvoorbeeld het kersverse project Veilige(re) en vertrouwde omgevingen. Wel Jong en çavaria willen daarmee zorgen voor meer plekken waar lgbtqi+-personen zichzelf kunnen zijn, waar ze tot rust kunnen komen, en waar ze terecht kunnen met vragen of voor een gesprek. Dat doen ze samen met de lgbtqi+-gemeenschap in al haar diversiteit.
In het buitenland steunde de Vlaamse overheid bijvoorbeeld heel recent deze lgbtqi+-projecten:
•    Mozaika, de grootste LGBTQI+-organisatie in Letland, kreeg steun om juridische expertise op te bouwen om discriminatie aan te pakken. Mozaika is medeorganisator van de Baltic Pride, waarvan de oprichting in 2005 ook al gesteund werd door Vlaanderen. 
•    Bedayaa Organisation in Egypte kreeg steun om een netwerk op te bouwen voor LBQ-vrouwen. Ze kunnen er kennis en ervaringen uitwisselen en deelnemen aan culturele activiteiten en workshops. 
•    De Poolse organisatie ‘Love does not exclude’ kon rekenen op financiële steun om juridische ondersteuning te voorzien voor mensen uit de LGBTQI+-gemeenschap die dat nodig hebben.
•    Een vaste waarde is de Vlaamse steun aan het European Governmental LGBTI Focal Points Network (EFPN) van de Raad van Europa. Dat netwerk startte informeel in 2008 met de uitwisseling van goede praktijken tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid. Intussen is het netwerk uitgebouwd tot een intergouvernementele werkgroep met 36 leden en verankerd binnen de Raad van Europa. 
Het is de bedoeling om de focus op LGBTQI+-rechten bij Vlaamse subsidies aan het buitenland verder te zetten.

IDAHOT is ook voor de diplomatieke wereld hét moment om aandacht te besteden aan LGBTQI+-rechten. De diplomatieke gemeenschap in Polen bijvoorbeeld, schrijft jaarlijks een open brief om de LGBTQI+-gemeenschap te ondersteunen. Dit jaar wordt dat initiatief gecoördineerd door de ambassade van de Verenigde Staten in Polen. Ook onze Diplomatiek Vertegenwoordiger in Warschau zette opnieuw zijn handtekening.