Terugblik op de Belgische Economische Missie

  • 16 mei 2022

Tussen 8-12 mei vond de Belgische Economische Missie plaats in Londen. De missie stond onder leiding van HKH Prinses Astrid. Het was de eerste missie sinds de pandemie en met meer dan 400 deelnemers, 214 bedrijven en organisaties en vier dagen van activiteiten in Groot-Londen één van de grootste ooit. Het uitgebreide programma weerspiegelde de grote interesse van onze bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in de mogelijkheden binnen het kader van onze handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk.

Als Diplomatieke Vertegenwoordiging begeleidden we onze Minister-President Jan Jambon en onze Minister voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits bij verschillende onderdelen van hun programma. 

Minister Crevits bezocht samen met de Boerenbond en Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) de National Farmer’s Union en besprak de gevolgen van Brexit en de crisis in Ukraïne op de landbouw en voedselbevoorrading, biologische landbouw, jonge boeren en de uitdagingen van het beroep. Ze had ook een gesprek over de toekomstige relatie tussen Vlaanderen en het VK en de uitdagingen voor de visserij met de Britse minister voor Landbouw en Visserij, Victoria Prentis.

Minister Crevits lunchte met 3 vooraanstaande Vlaamse academici die baanbrekend onderzoek verrichten in het VK. Samen met HKH Prinses Astrid opende ze ook een tuin in het Royal Hospital Chelsea die gedoneerd werd door VLAM.

Het drukke programma van de Minister-President omvatte onder andere een rondetafelgesprek in de National Gallery met verschillende Britse culturele actoren. Het VK blijft een heel belangrijke bestemming voor artiesten uit Vlaanderen. Na het gesprek hadden we de kans het schilderij ‘The Ugly Duchess’ van Quinten Matsys te bezichtigen in de Conservation Studio van de National Gallery. In 2023 plant het museum een tentoonstelling waarbij dit opmerkelijke schilderij centraal zal staan. 

De Minister-President sprak ook met de Britse minister voor Zaken, Energie en Industriële Strategie Greg Hands over samenwerking op het vlak van energiezekerheid en in het bijzonder waterstof en koolstofopslag. Op woensdag was de Minister-President in Oxford voor een exclusief bezoek aan de “Kist van Oxford” in New College. 

Bij onze eigen hoogtepunten kunnen we de ontmoetingen met de ministers van de Britse regering en een zeer goed bezochte en enthousiast onthaalde Alumni Avond in de Royal Society in Londen rekenen. De kers op de taart was de Vlaamse Avond in het prachtige Banqueting House (thuis van een prachtig plafond geschilderd door Peter Paul Rubens) waar we werden onthaald op een prachtig optreden van de muziekband van de Grenadier Guards.