Studeren in Vlaanderen

Vlaanderen telt 5 universiteiten en 13 hogescholen die talrijke internationale studenten, professoren en onderzoekers verwelkomen. Jaarlijks trekken er meer dan 200 Britse studenten via Europese programma’s naar Vlaamse universiteiten en hogescholen en zijn er ruim 350 Britste studenten die ingeschreven zijn voor gespecialiseerde studies.

Vlaanderen staat garant voor kwalitatief hoogstaande opleidingen. Hoewel de onderwijstaal meestal Nederlands is, zijn er zijn ook vele Engelstalige opleidingen en worden er ook joint degree programma’s aangeboden. Bovendien kent Vlaanderen betaalbare studentenvoorzieningen en ligt het heel centraal tussen Londen, Parijs, Amsterdam en Keulen.

Meer informatie over studeren in Vlaanderen vind je hieronder en op www.studyinflanders.be

Voor meer informatie over de erkenning van buitenlandse diploma's in Vlaanderen kan u terecht bij NARIC-Vlaanderen.  De Britse tegenhanger UK ENIC is bevoegd voor de erkenning van internationale kwalificaties en vaardigheden in het Verenigd Koninkrijk.