Stages

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk biedt stageplaatsen aan voor studenten hoger onderwijs waarvan de stage deel uitmaakt van de opleiding.

Stages zijn beschikbaar in de volgende werkvelden:

Office Management
Wij aanvaarden voornamelijk stagiairs uit de opleiding Office Management. Het afwisselend takenpakket varieert van boekhouding tot logistiek beheer. De stagiair  ondersteunt het personeel voor een vlotte werking via dagelijkse administratieve taken.
De sollicitant bezit volgend profiel:
Volgt een Bacheloropleiding, met voorkeur in het Office managent. De stagiair bezit de nodige kennis en ervaring van courante programma’s zoals MS Word en PowerPoint.

Communicatie
Wij verwelkomen ook stagiairs Communicatie. Zij bereiden communicatiedocumenten, nieuwsbrieven en publicaties voor. Daarnaast zal de stagiair instaan voor het beheer en de ontwikkeling van verslagen en persberichten. Voorts verzorgt de stagiair de sociale media met berichten over relevante topics, belangrijke evenementen en verwezenlijkingen.
De sollicitant bezit volgend profiel:
Volgt een Bachelor- of Masteropleiding, met voorkeur uit de opleiding Communicatie, Publieke Relaties, Taalkunde, Journalistiek of dergelijke. Een uitstekende kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk) is essentieel, gecombineerd met een kritische blik voor het opstellen en nalezen van documenten. De stagiair heeft ervaring in het beheer van websites en het professioneel gebruik van sociale media. Daarnaast staat de stagiair open voor andere administratieve taken.

Stage Beleid en Diplomatie
Afhankelijk van  de interesses en prioriteiten van de Algemene Afvaardiging, kunnen stagiairs het Verenigd Koninkrijk en de verschillende beleidsgebieden onderzoeken en analyseren. Stagiairs helpen bij evenementen, maken grondige analyses en antwoorden op informatievragen.
De sollicitant bezit volgend profiel:
Volgt een Materopleiding, met voorkeur in Politieke Wetenschappen, Rechten, Handelswetenschappen, Geschiedenis, Taalkunde of Communicatiewetenschappen. Wij gaan enkel in op concrete voorstellen.

OPGELET: Stages aan de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering zijn op vrijwillige basis en zijn niet contractueel verbonden met de Vlaamse overheid. Alle stagiairs volgen hetzelfde werkschema als het vast personeel. De stageperiode duurt minimaal 1 maand.

Stageplaats:
Algemene Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk –Ambassade van België
Flanders House
1A Cavendish Square
W1G0LD London

Vergoeding:
Verplaatsingskosten met het openbaar vervoer worden terugbetaald.

Sollicitatiedata:

  • Solliciteer voor 15 juli voor een stage tussen september en december
  • Solliciteer voor 15 november voor een stage tussen januari en juni

Indien geïnteresseerd, gelieve ons een motivatiebrief, een recent CV en (tenminste 1) referentiebrief te sturen naar london@flanders.eu.

Kandidaten worden op vergelijkende basis geselecteerd voor de betreffende periode. Succesvolle sollicitanten worden ongeveer 2 maand voor de startperiode gecontacteerd.