Relaties met Schotland

Ministers van de Vlaamse Regering, en delegaties van het Vlaamse Parlement, brengen regelmatig een bezoek aan Schotland. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over beleid op vlak van onderwijs, welzijn, havens, of internationale samenwerking. 

Vlaamse artiesten en gezelschappen zakken ook vaak af, met steun van de Vlaamse overheid, naar de verschillende Schotse festivals. Sinds enige jaren worden vele Vlaamse producties onder de noemer 'Big in Belgium' vertoond op de Edinburgh Festival Fringe. 

Er zijn ook goede contacten tussen Schotse en Vlaamse universiteiten. De Diplomatieke Vertegenwoordiging ondersteunde het geschiedkundig onderzoek 'Scotland and the Flemish People' (University of St Andrews). Het resultaat is een heel interessant boek over de invloed van Vlaamse inwijkelingen op de Schotse samenleving door de eeuwen heen. 

In 2016 werd er een Flanders Day receptie gehouden in de Scottish National Gallery, naar aanleiding van een Rubenstentoonstelling en een academische conferentie. In 2019 keerde de Diplomatieke Vertegenwoordiging terug naar Edinburg om Flanders Day te vieren, met recepties in het Schotse Parlement en de Edinburgh Tattoo, ditmaal naar aanleiding van de publicatie van “Scotland and the Flemish People”. Eind 2021 bezocht Minister-President Jan Jambon Edinburgh, waar hij onder andere First Minister Nicola Sturgeon ontmoette.