Over de Vertegenwoordiging van Vlaanderen

Locatie

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bevindt zich in Flanders House op Cavendish Square te Londen, in het centrum van de Britse hoofdstad. Op hetzelfde adres zijn ook Flanders Investment and Trade (FIT) en Toerisme Vlaanderen gevestigd.

Taken

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Londen is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk en behoort tot het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade.

De Vertegenwoordiging behartigt – investeringen en handelsactiviteiten van bedrijven, en toerisme uitgezonderd – alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk. Vlaanderen is onder meer bevoegd voor economie, buitenlandse handel, gezondheidszorg, hernieuwbare energie, huisvesting, landbouw en visserij, leefmilieu, openbare werken en mobiliteit, werkgelegenheid, cultuur, sport, media, onderwijs, wetenschap en innovatie.

De opdracht van de afvaardiging bestaat erin Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied, onder meer door gerichte communicatie. Daarnaast moet de afvaardiging opportuniteiten voor samenwerking met Vlaanderen detecteren, rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg plegen en onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Tot slot hoort de vertegenwoordiging deel te nemen aan representatieve activiteiten.

FIT begeleidt Vlaamse bedrijven op de Britse markt en ondersteunt buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren. In het Verenigd Koninkrijk heeft FIT naast het kantoor in Londen ook een kantoor in Edinburgh, Schotland. De taak van Toerisme Vlaanderen is om toerisme naar Vlaanderen en Brussel te promoten.

IMG_0104_Crop