Academische diplomatie

Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk kennen een intensieve samenwerking tussen de verschillende universiteiten en onderzoekscentra. Dit laat zich zien in gemeenschappelijke internationale publicaties waarbij Vlaamse academici de zesde meest voorkomende partners zijn voor Britten en Britse onderzoekers in de top drie staan voor Vlaamse partners. Binnen het huidige Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 zijn er al 500-tal onderzoeksprojecten waar zowel Britten als Vlamingen bij betrokken zijn.

Ook met Ierland bestaan er sterke academische linken met onder meer het Leuven Institute for Ireland in Europe dat instaat voor programma's en evenementen voor Ierse organisaties, evenals het Leuven Centre for Irish Studies (LCIS), dat multi- en interdisciplinair onderzoek verricht. 

De Algemene Afvaardiging ondersteunt academische initiatieven en samenwerking tussen Vlaamse, Britse en Ierse partners door:

 • steun voor activiteiten van Vlaamse academici, universiteiten, hogescholen en hun koepelorganisaties in het Verenig Koninkrijk en Ierland

  • lezingen van Vlaamse academici
  • netwerkevents voor Vlaamse hoger onderwijsinstellingen op beurzen
  • partnerschappen tussen universiteiten
  • zendingen van VLIR, VLOHRA, VLOR, FKA, ...
 • steun voor Neerlandistiek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
  • gastlezingen, literatuuravonden, vertaalsessies, ...
 • steun voor onderzoek dat een inhoudelijke band heeft met Vlaanderen, België of de Lage Landen (Flanders Fields, Scotland and the Flemish People, federalisme, ...)
 • netwerkevenementen met Vlaamse academici, studenten en alumni