Academische diplomatie

Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk kennen traditioneel een intensieve samenwerking tussen de verschillende universiteiten en onderzoekscentra. Op het ogenblik formaliseert de EU de deelname aan het Horizon Europe programma, post-Brexit. In de vorige editie, Horizon 2020, waren er nog 500 onderzoeksprojecten waarbij Vlaanderen en het VK betrokken waren. We volgen de ontwikkelingen van nabij op. 

De Diplomatieke Vertegenwoordiging ondersteunt academische initiatieven en samenwerking tussen Vlaamse en Britse partners door:

 • steun voor activiteiten van Vlaamse academici, universiteiten, hogescholen en hun koepelorganisaties in het Verenigd Koninkrijk: 

  • lezingen van Vlaamse academici
  • netwerkevents voor Vlaamse hoger onderwijsinstellingen op beurzen
  • partnerschappen tussen universiteiten
  • zendingen van VLIR, VLOHRA, VLOR, FKA, ...
 • steun voor Neerlandistiek in het Verenigd Koninkrijk door middel van gastlezingen, literatuuravonden, vertaalsessies, ...
 • steun voor onderzoek dat een inhoudelijke band heeft met Vlaanderen, België of de Lage Landen (Flanders Fields, Scotland and the Flemish People, federalisme, ...)
 • netwerkevenementen met Vlaamse academici, studenten en alumni