Literatuur

De Algemene Afvaardiging draagt bij aan initiatieven voor de promotie van Vlaamse / Nederlandstalige literatuur, zoals boekpresentaties op Flanders House, steun voor auteurs en illustratoren op literatuurfestivals, en evenementen bij boekenbeurzen zoals de London Book Fair. Vaak gebeurt dit in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren en soms ook met de Nederlandse ambassade.

De Afvaardiging ondersteunt eveneens Vlaamse schrijvers die voor enkele weken worden uitgenodigd als gastauteur bij de Britse universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd. Ook worden soms residenties ondersteund zoals deze bij het Welse Tŷ Newydd met Peter Theunynck in 2017, en voorheen ook Anne Provoost (2013) en Eva Cox (2009).  

Flanders Literature