Steun en subsidies

Diplomatieke Vertegenwoordiging

De Diplomatieke Vertegenwoordiging staat klaar om Vlaamse artiesten een duwtje in de rug te geven. Dat doen we op verschillende manieren: communiceren van een tentoonstelling op onze nieuwsbrief en via sociale media, het aanbieden van een receptie bij een dansvoorstelling, de ondersteuning van een festival dat Vlaamse groepen programmeert door reis- of verblijfskosten te dekken. We zetten ook specifieke initiatieven op poten, meestal in samenwerking of overleg met Vlaamse partners zoals Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen, het Vlaams Audiovisueel Fonds, en het Vlaams Architectuurinstituut. 

icoon kunst
Subsidies voor kunstenaars en gezelschappen

In haar Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende soorten subsidies aan voor het tonen van kunstenaars en gezelschappen uit Vlaanderen: een beurs, een projectsubsidie, een tegemoetkoming voor internationale prestatiemomenten, een residentiebeurs en een internationaal prestatieproject. Voor alle informatie over deze mogelijkheden, en de indiendata kan u deze pagina raadplegen.

Naast de subsidies van de Vlaamse overheid en de Britse autoriteiten en instellingen, bestaat er ook Creatief Europa. om culturele samenwerking te bevorderen. Dit programma van de Europese Unie ondersteunt de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren door middel van een 7-jarige subsidie. 
 

boek icoon
Subsidies voor vertalingen en auteursbezoeken

Literatuur Vlaanderen helpt literatuur uit Vlaanderen op de wereldkaart te zetten, en doet dat onder meer via subsidies voor uitgevers en auteurs.

Literatuur Vlaanderen ondersteunt buitenlandse uitgeverijen die literair werk van Vlaamse auteurs, stripauteurs of illustratoren uitgeven met vertaalsubsidies. Voor theaterteksten, geïllustreerde boeken (prentenboeken en strips) en poëzie gelden bijzondere voorwaarden.

Ook de reiskosten van auteurs die naar het buitenland reizen om hun vertaalde werk te promoten, kunnen voor een deel door Literatuur Vlaanderen worden vergoed.

Meer informatie kan u vinden via onderstaande links:

film icoon
Subsidies voor film- en tv-makers op festivals

Vlaamse film- en tv-makers wiens werk voornamelijk door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)/Flanders Image gesteund wordt, kunnen in bepaalde gevallen ook bij het VAF terecht voor steun bij de deelname aan buitenlandse film-en televisiefestivals. In deze steun zijn zowel promotie als tussenkomst in reiskosten begrepen.

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden kan men vinden via de volgende webpagina's:

Internationale promotiesteun voor films

Internationale promotiesteun voor tv-reeksen