100 jaar Groote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog of de Groote Oorlog was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Het vond plaats van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Miljoenen militairen en burgers vonden hierbij de dood. Vermits vele Britten het leven lieten in 'Flanders Fields' leeft de herdenking aan de oorlog en de slachtoffers sterk in zowel Vlaanderen als het Verenigd Koninkrijk.

Voor de Algemene Afvaardiging is de herdenking aan 'Flanders Fields' in het Verenigd Koninkrijk dan ook steeds belangrijk. Zo organiseert de Afvaardiging sinds 2002 jaarlijks het 'Flanders Remembers' herdenkingsconcert en worden verschillende initiatieven van Britse en Vlaamse organisaties gesteund. De aanleg van 'Flanders Fields Memorial Garden' in 2014 te Londen is een duurzaam en blijvend teken van herdenking en verbondenheid tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Afvaardiging betrokken bij talrijke lezingen, evenementen en ceremonies die verband houden met de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog.

De Vlaamse Regering heeft tal van initiatieven genomen om '100 jaar Groote Oorlog' op een passende en serene wijze herdenken, met ook aandacht voor de aanzienlijke toename van het herdenkingstoerisme in (West-)Vlaanderen. Bij de verschillende initiatieven zet Vlaanderen ook sterk in op de thema's vrede, verzoening, verdraagzaamheid, interculturele dialoog en internationale verstandhouding.

Links: 

Tyne cot cemetary