De Groote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog of de Groote Oorlog was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Het vond plaats van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Miljoenen militairen en burgers vonden hierbij de dood. Vermits vele Britten het leven lieten in 'Flanders Fields' leeft de herdenking aan de oorlog en de slachtoffers sterk in zowel Vlaanderen als het Verenigd Koninkrijk.

Voor de Diplomatieke Vertegenwoordiging is de herdenking aan 'Flanders Fields' in het Verenigd Koninkrijk dan ook steeds belangrijk. De aanleg van 'Flanders Fields Memorial Garden' in 2014 te Londen is een duurzaam en blijvend teken van herdenking en verbondenheid tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. 

Naar aanleiding van de herdenking van de 100-jarige verjaardag van het conflict, tussen 2014-2018, nam de Vlaamse Regering tal van initiatieven om '100 jaar Groote Oorlog' op een passende en serene wijze herdenken, met een sterke nadruk op de thema's vrede, verzoening, verdraagzaamheid, interculturele dialoog en internationale verstandhouding. Hierbij was er ook aandacht voor de aanzienlijke toename van het herdenkingstoerisme in (West-)Vlaanderen.