Brexit: akkoord bereikt over hun toekomstig partnerschap tussen EU en VK

  • 28 december 2020

Meteen na het officiële vertrek van het VK uit de EU gingen de onderhandelingen over de toekomstige relatie van start. Het VK en de EU proberen daarin afspraken te maken over hun nieuwe relatie, onder meer over de toekomstige handelsrelatie, energie, transport, visserij, rechten van burgers en de samenwerking op het vlak van veiligheid. Die nieuwe afspraken zouden moeten ingaan na het verloop van de transitiefase.

De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over hun toekomstig partnerschap op 24 december. Dat akkoord wordt momenteel geanalyseerd.

In ieder geval, op 1 januari 2021 zal de relatie tussen het VK en de EU ingrijpend veranderen. De Vlaamse Overheid tracht bedrijven en burgers optimaal voor te bereiden op het einde van de transitieperiode. Op https://www.vlaanderen.be/brexit vind u meer informatie per thema. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud van het onderhandelde akkoord en het verdere goedkeuringsproces, zal de informatie op deze website geüpdatet worden. De nieuwe afspraken zouden moeten ingaan na het verloop van de transitiefase.

Voor informatie over de rechten van EU onderdanen in het VK, verwijzen we naar de websites van de  Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk en de EU- delegatie in het Verenigd Koninkrijk.