Strategienota Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk

De taken van de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in het Verenigd Koninkrijk werden in 2009 vastgelegd in een strategienota

De taken omvatten onder meer: 

  • Het versterken van de positie van Vlaanderen als logistieke draaischijf en aantrekkelijke vestigingsplaats in het hart van Europa, met oog voor mobiliteitsproblemen en transportverbindingen tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. 
  • Het verstevigen van de economische slagkracht van Vlaanderen, door het bewerken van de Britse markt met als doel de Vlaamse export naar het Verenigd Koninkrijk te versterken, de activiteiten van Vlaamse bedrijven in het Verenigd Koninkrijk te stimuleren en investeringen en toeristen naar Vlaanderen aan te trekken - hoofdtaken voor Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen. Daarnaast is er ook aandacht voor het bevorderen van samenwerking met Britse partners op het vlak van wetenschap en innovatie. 
  • Het uitdragen van onze cultuur, taal en het erfgoed van Vlaanderen en het bevorderen van samenwerking op deze domeinen. Daarbij gaat er ook bijzondere aandacht naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
  • Samen te werken met Britse partners rond andere Vlaamse bevoegdheden met oog voor uitwisseling van expertise en overleg op internationale fora, met bijzondere aandacht voor de relaties met de Britse devolved nations (Schotland, Wales en Noord-Ierland). 

De focus van de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in het Verenigd Koninkrijk is vooral gericht op economische, culturele en academische diplomatie. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog, samenwerking rond hernieuwbare energie of biotechnologie, partnerschappen met Britse culturele instellingen, festivals of met universiteiten, zijn een paar voorbeelden hiervan.