Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk- Visienota van de Vlaamse Regering

De taken van de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in het Verenigd Koninkrijk werden in 2009 vastgelegd in een strategienota. Er is nu een hernieuwd strategisch kader vastgelegd met de recent goedgekeurde visienota van de Vlaamse Regering. De visienota licht toe waarom een blijvende samenwerking met het Verenigd Koninkrijk alsook met de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland nodig is en op welke manier die ingevuld kan worden. Het Verenigd Koninkrijk blijft ook na Brexit voor Vlaanderen een zeer belangrijke en bevriende natie.  

De Vlaamse Regering focust in de nieuwe samenwerking in hoofdzaak op vijf domeinen:  

Politiek: het Verenigd Koninkrijk is een belangrijk lid van de NAVO, een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en historisch altijd een strategische bondgenoot geweest en dat willen we zo houden. We streven naar constructieve relaties met zowel het Verenigd Koninkrijk alsook met de “devolved nations”. 

Economie: het Verenigd Koninkrijk is onze vierde belangrijkste handelspartner en economisch dus enorm belangrijk voor Vlaanderen.  Als open economie is Vlaanderen gebaat bij zo sterk mogelijke handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk, het aantrekken van Britse investeringen naar Vlaanderen, het promoten van Vlaanderen bij Britse toeristen en mogelijke samenwerking op het vlak van (hernieuwbare) energie en waterstof.  

Onderwijs & Onderzoek: als Vlaamse Regering willen we uitwisselingen van studenten en onderzoekers tussen Vlaamse en Britse kennisinstellingen maximaal mogelijk maken en promoten, alsook blijven inzetten op gezamenlijke onderzoeksprogramma’s o.a. in het kader van Horizon Europe. 

Cultuur: het Verenigd Koninkrijk is voor de Vlaamse kunsten- en cultuursector de poort naar de Angelsaksische wereld. Vooral voor muziek, beeldende kunst en podiumkunsten is het Verenigd Koninkrijk een belangrijk speel- en presentatieland. Als Vlaamse Regering willen we allerlei vormen van samenwerking maximaal ondersteunen  

Mobiliteit & transport: Vlaanderen geniet een unieke ligging als ruimtelijk-logistiek knooppunt van West-Europa en is met de Vlaamse havens een belangrijke poort naar het Verenigd Koninkrijk. Een vlotte mobiliteit en snelle transportverbindingen tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk zijn dan ook essentieel, zowel voor reizigers als voor het vrachtvervoer.