Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Op 24 december 2020 konden de onderhandelaars van de EU en het VK het eens worden over de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) waarin de voorwaarden voor toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK zijn vastgelegd. Om verstoringen tot een minimum te beperken, trad de overeenkomst provisioneel in werking op 1 januari 2021.

Op 28 april 2021 gaf het Europees Parlement formeel haar goedkeuring aan de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Brexit zal leiden tot een aanzienlijke verandering in de relatie van het VK met Vlaanderen. 

Op de pagina https://www.vlaanderen.be/brexit worden thematisch enkele belangrijke Brexit-thema's behandeld die gelinkt zijn aan de bevoegdheden van de Vlaamse Regering.

Voor informatie rond de rechten van EU-burgers in het VK kan u terecht op de website van de Ambassade van België, evenals die van de Europese Commissie en de Vertegenwoordiging van de EU Commissie in het VK.

Brexit VL-EU-UK