Brexit

Op 23 juni 2016 stemde 51,9% van de kiezers in een referendum voor om het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) te laten treden (‘Brexit’).

Op 29 maart 2017 startte de Britse regering de exit-procedure onder artikel 50 van het EU-Verdrag. Na een periode van twee jaar zal het VK officieel geen lid meer zijn van de Unie. De toekomstige relatie tussen het VK en de EU is het onderwerp van onderhandelingen die gedurende die twee jaar zullen lopen. De Europese Commissie onderneemt deze onderhandelingen rechtstreeks met de Britse regering en behartigt daarbij de belangen van de Unie en haar lidstaten.

De Vlaamse regering pleit in het Brexit-dossier voor een PLUS-akkoord tussen het VK en de EU dat de huidige intensieve samenwerking tussen Vlaanderen en het VK zo weinig mogelijk verstoort.

Het Verenigd Koninkrijk en België zijn immers bijzonder belangrijke handelspartners voor elkaar en die handel loopt voor het leeuwendeel via Vlaanderen. De toekomstige handelsrelatie en samenwerking op tal van andere vlakken zoals onderwijs, onderzoek, visserij en energiebeleid –  mogen na Brexit niet bedreigd worden door nieuwe barrières te introduceren waar die er voorheen niet waren.

De Algemene Afvaardiging volgt de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk rond Brexit op de voet, rapporteert hierover aan de Vlaamse Regering en neemt passende initiatieven.

Lees de outreach paper van de Vlaamse overheid over Brexit:

pdf bestandGovernment of Flanders outreach paper Brexit.pdf (279 kB)

Voor informatie rond de rechten van EU-burgers in het VK kan u terecht bij de website van de Ambassade van België, evenals die van de European Commissie, en de Vertegenwoordiging van de EU Commissie in het VK.

Brexit VL-EU-UK