Over de Algemene Afvaardiging

De Algemene Afvaardiging in Londen is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk, en maakt deel uit van de Belgische Ambassade.

De Algemene Afvaardiging behartigt alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. Zo is Vlaanderen onder meer bevoegd voor onderwijs & onderzoek, kunst & cultuur, milieu & infrastructuur, landbouw & visserij, economie & werkgelegenheid.

Meer concreet zorgt de Algemene Afvaardiging voor rapportage over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg met Britse en Ierse partners, het begeleiden van inkomende zendingen van Vlaamse ministers, parlementsleden en ambtenaren, evenals het organiseren of ondersteunen van initiatieven om de banden tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk en Ierland te versterken.

De collega's van Flanders Investment & Trade staan specifiek in voor contacten met bedrijven voor handel en investeringen, en Toerisme Vlaanderen verzorgt de promotie van Vlaanderen als toeristische topbestemming. De drie Vlaamse diensten werken samen onder hetzelfde dak in Flanders House. Flanders Investment & Trade heeft bovendien nog kantoren in Edinburgh en Dublin.